fbpx

SÖZLEŞME

Sitemizden alışveriş yapmadan önce aşağıda yer alan sözleşmeyi lütfen dikkatlice okuyunuz.

1. Taraflar

a) www.hamilemeyveleri.com İnternet sitesinin faaliyetlerini yürüten Bahçelievler Mah. Maşallah Sok. No:3 / 5 Pendik / İSTANBUL adresinde mukim Hamile Meyveleri. (Bundan böyle Hamile Meyveleri olarak anılacaktır).

b) www.hamilemeyveleri.com İnternet sitesinden alışveriş yapan İnternet kullanıcısı ("Müşteri")

2. Sözleşmenin Konusu

İş bu Sözleşme'nin konusu Hamile Meyveleri'nin sahip olduğu İnternet sitesi www.hamilemeyveleri.com 'dan müşterinin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Müşteri, www.hamilemeyveleri.com İnternet sitesinden alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Hamile Meyveleri'nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Müşteri, Hamile Meyveleri tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Müşterinin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Hamile Meyveleri'ne karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı Hamile Meyveleri'nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Müşteri, www.hamilemeyveleri.com İnternet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Müşteriyi bağlayacaktır.

3.4. Müşteri, www.hamilemeyveleri.com İnternet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Müşteri başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.hamilemeyveleri.com İnternet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Hamile Meyveleri ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Hamile Meyveleri'nin Müşterinin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Müşterinin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Hamile Meyveleri, Müşteri verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve Müşteri yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.hamilemeyveleri.com İnternet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Hamile Meyveleri'nden tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Müşteri, diğer İnternet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Müşteriye aittir.

3.8. İş bu alışveriş sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Müşteri işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Hamile Meyveleri'ni bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Hamile Meyveleri'nin Müşteriye karşı alışveriş sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Hamile Meyveleri'nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Müşterinin siparişini, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye iş bu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda Hamile Meyveleri'nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. Hamile Meyveleri tarafından www.hamilemeyveleri.com İnternet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi bir takım bilgiler toplanabilir.

3.11. Hamile Meyveleri, Müşterinin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya ....ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) ....ve ....web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.12. www.hamilemeyveleri.com web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Müşteri www.hamilemeyveleri.com web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3

.13. www.hamilemeyveleri.com, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.hamilemeyveleri.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.14. Hamile Meyveleri, alışveriş sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.15. Taraflar, Hamile Meyveleri'ne ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.16. Hamile Meyveleri, iş bu alışveriş sözleşmesi uyarınca, Müşterilerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu alışveriş sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4. Sözleşmenin Feshi

İş bu sözleşme müşterinin siparişini iptal etmesi veya Hamile Meyveleri tarafından siparişinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.Hamile Meyveleri Müşterinin alışveriş sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Müşterini, sipariş vermesiyle Müşterini bu sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve alışveriş sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Müşterinin sipariş vermesiyle karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Giriş Yap

Parolanızı mı unuttunuz?

%d blogcu bunu beğendi: